Бидэнтэй ямар нэгэн хэмжээнд хамтрах эсвэл цуг ажиллахыг зорьж буй хэн болгонд хэрэгтэй мэдээллийн сан.

Энэ хэсэгт хамтран ажиллах явцад Танд хэрэг болж магадгүй ерөнхий ойлголтуудыг нэгтгэж эмхтгэсэн жагсаалтыг төвлөрүүлсэн болно. Туслалцаа дэмжлэгийн албанд хүсэлт гаргахаасаа өмнө манай мэдээллийн санг ашиглана уу.

Юуны өмнө Таны асуултын хариулт манай цахим хуудасны энэ хэсэгт байгаа гэдэгт бид итгэлтэй байна.

1 . Би компанид хөрөнгө оруулалгүйгээр түншийн урамшуулал авч болох уу?

Манай Стандарт Хамаарлын хөтөлбөрийн дагуу түншлэлийн урамшуулал авахын тулд манай Компанид хөрөнгө оруулалт үүсгэх шаардлагагүй. Гэхдээ, энэ тохиолдолд Лидерийн хөтөлбөр нь Таны хувьд боломжгүй болох юм.

Компани нь санхүүгийн дурын гүйлгээнээс төлбөрийн шимтгэл суутгадаггүй болно.

Та дурын дүн хэмжээтэй төлбөрийн хүсэлт үүсгэж болно. Уг дүн нь 1$-с багагүй байх нь л чухал юм.

Хамгийн багадаа, 1$-н төлбөрийн хүсэлтийг үүсгэж болно.

Төлбөрийн хүсэлтийг долоо хоногийн дурын өдөр гаргаж болно.

Мөнгө гадагшлуулах бүх хүсэлт нь 72 цаг хүртэлх хугацаанд боловсруулагддаг.
Амралт эсвэл баярын өдрүүдэд гаргасан төлбөрийн хүсэлтүүд нь арай урт хугацаанд боловсруулагдаж болно гэдгийг анхаарна уу.

Таны хөрөнгө оруулалт Таны сонгосон хөрөнгө оруулалтын саналын нөхцлийн дагуу Таны төлөө ажиллах болно. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдье гэвэл "Investment" хэсэгтэй танилцахыг санал болгож байна.

Хөрөнгө оруулалтын багц худалдан авахын тулд дараах цахим төлбөрийн системээс дурын нэгийг сонгож болно: Perfect Money, Payeer, Advanced Cash, мөн түүнчлэн Bitcoin, Ethereum, Litecoin зэрэг нь багтах үндсэн альткоин. 

Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсвэл "Investment" хэсэгтэй танилцахыг санал болгож байна.

Үүний учир нь манай хөрөнгө оруулалтын саналууд нь өөр хоорондоо ямар ч төстэй зүйл байхгүй 3 хөрөнгө оруулалтын ангилалд хуваагддагт оршино. Хэрэв Та USD ашиглан хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсвэл хөрөнгө оруулалт эхлүүлж болох хамгийн доод хэмжээ нь 20USD-тэй тэнцүү хөрөнгө оруулалтын саналын Депозитын Стандарт багц, харин биткоин ашиглан хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсэж байгаа бол, хөрөнгө оруулалт эхлүүлэх хамгийн доод хэмжээ нь 0,1BTC-тэй тэнцүү хөрөнгө оруулалтын саналын CRYPTO багцыг ашиглаж болно.

Та компанид 20USD эсвэл 0,1BTC-н хөрөнгө оруулалт хийснээр хөрөнгө оруулалтын ажиллагааг эхлэх боломжтой.

Тийм ээ. Энэ тохиолдолд, хэрэв Та Депозитын Стандарт хөрөнгө оруулалтын саналын багцыг ашигласан бол Та дөнгөж өнөөдөр л уг хөрөнгө оруулалтыг нээсэн мэтээр систем хэдийн нээгдсэн депозит, нэмсэн дүнг автоматаар нэгтгэж, Таны депозитын хугацаа тооцох арга нь шинэчлэгдэнэ. Хэрэв нийлбэрийн дүнд үүссэн хэмжээ нь Таны анх ашигласан хөрөнгө оруулалтын саналын боломжит хэмжээтэй тохирохгүй бол депозитын тус ангиллын хөрөнгө оруулалтын тохирох төлөвлөгөө рүү бүх дүнг автоматаар шилжүүлнэ. Систем нь Тогтвортой хөгжил болон CRYPTO хөрөнгө оруулалтын саналын багцад Таны хэдийн нэмсэн дүнтэй ийнхүү ажиллах болно. Хэрэв Та хөрөнгө оруулалтын саналын эдгээр хоёр багцад депозит үүсгэсэн бол үүнд эс тооцогдох бөгөөд одоо байгаа хөрөнгө оруулалтад хөрөнгө нэмэх нь Таны хөрөнгө оруулалтын саналын хугацаанд энэ мөчийг хүртэлх ажилласан өдрийг тэглэхгүй болно.

Ерөнхийдөө бол, олох ашиг нь Таны ашиг олох, санхүүгийн байдлаа сайжруулах тэмүүллээс өөр юугаар ч хязгаарлагдахгүй юм. Хэрэв тодорхой тоо баримт Таны сонирхлыг татаж байгаа бол "Investment" хэсэгтэй танилцахыг санал болгож байна.

Шударга бус нэмэлт урамшуулал хөнгөлөлт (жишээлбэл, түншлэлийн урамшуулал нэмэгдэх) авахад хүргэх олон тооны бүртгэл нээсний төлөө тухайн түншийн идэвхтэй болон идэвхгүй бүх хувийн бүртгэлийн хуудсыг сэжигтэй үйл ажиллагаатай бүртгэлийн хуудас мэтээр дотоод шалгалтад хамруулах болно. Дотоод шалгалтын үр дүнгийн дагуу дээр дурдсан тохиолдол тус бүрийг тусад нь авч үзэж, компаний зүгээс тохирох хариу арга хэмжээ авах болно.

Хэрэв Та хувийн бүртгэлийн хуудас үүсгэж, хөрөнгө оруулалт хийсэн бол тус бүртгэлийн хуудас нь идэвхтэй байна. 
Хэрэв Та хувийн бүртгэлийн хуудас үүсгэсэн ч хөрөнгө оруулалт хараахан хийгээгүй байгаа бол тус бүртгэлийн хуудас нь идэвхгүй байна.
Та идэвхтэй бүртгэлийн хуудас зөвхөн нэгийг л үүсгэж болно. Идэвхгүй бүртгэлийн хуудас дурын тоогоор үүсгэх нь хориглогдоогүй бөгөөд хяналт эсвэл дотоод шалгалтад хамрагдахгүй болно.

Хэрэв та хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулж, манай компанитай хамтран ажиллах эсвэл манай түншүүдэд зориулсан шийдэлд оролцож, хувийн түншлэлийн бүтэц үүсгэхийг төлөвлөж байгаа бол манай цахим хуудаснаа бүртгүүлэх (хувийн бүртгэлийн хуудас үүсгэх) нь зайлшгүй шаардлагатай үйлдэл юм. Хэрэв Та ойрын хугацаанд бидэнтэй хамтран ажиллаж эхлэх бодолгүй байгаа бол манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй танилцах эхний алхам болгож, Өөрийн хүслийн дагуу хувийн бүртгэлийн хуудас нээж болно.

Тийм ээ. Aquilon.trade нь өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаагаа бүртгүүлсэн бөгөөд арилжааны идэвхтэй үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан гаргахад тавигдах УЛСЫН НЭРИЙГ ЗААХ-н хууль болон олон улсын хууль тогтоомжийн бүх шаардлагыг хангадаг.

Хоёртын опцион, фьючерс, үнэт цаас,  вексель буюу өрийн бичиг, банкны актив оролцуулсан тохиролцоо арилжаа зэрэг санхүүгийн хэрэгсэлд мөнгө хийхийн зэрэгцээ тус үйл ажиллагааг байж боломгүй алсын ирээдүй, ашиг бүхий криптовалютны худалдаатай хослуулан бид ашиг олох сонгодог схемийн хэрэглээний бүх боломжит давуу талыг ашиглах юм.

Бид дэлхийн хаана ч байхгүй бизнесийн схемийг үүсгэсэн бөгөөд түүний дагуу манай үйл ажиллагаа нь санхүүгийн урсгалыг төрөлжүүлэн өргөтгөхөд чиглэж, 80%-г бизнесийн консерватив бүрэлдэхүүнд, үүнд трейдинг гүйлгээ буюу худалдаа нь багтана, харин үлдсэн 20%-г илүү ашигтай, эрчимтэй арилжааны чиглэлд зориулж ашиглахаар хуваарилдаг.

Дүрэм

Цахим хуудсын бүртгэгдсэн хэрэглэгч болон компани хоорондох харилцан ажиллагааны үйл явцын гол үндсийг зохицуулдаг дүрэм нь компаний үйлчилгээг ашиглан явуулах ямар нэгэн үйл ажиллагааны эхлэлийн салшгүй хэсэг юм.  Мөн тус Дүрмийн заалтуудыг үл тоох эсвэл буруу ухаж ойлгох нь хамтын ажиллагааг таслан зогсоох үндэслэл болно. Нөгөө талаас, бүртгэлтэй хэрэглэгч тус бүр нь тус Дүрмийг зөвшөөрснөөр, компанитай хувийн тохиролцоо байгуулах ба үүний дагуух цаашдын хамтын ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөх юм. 

 

Компаний цахим хуудас, түүний үйлчилгээг ашиглах зорьсон, бүртгэлтэй хэрэглэгч тус бүр нь тус Дүрмийг дагаж мөрдөх хувийн хариуцлага хүлээнэ.

 

Компаний цахим хуудаснаа хувийн бүртгэлийн хуудас нээхээсээ өмнө тус Дүрмийн утга, агуулгыг анхааралтай уншиж судлахыг хичээнгүйлэн зөвлөж байна

 

Бүртгүүлэхээсээ өмнө Дүрмийг анхааралтай уншина уу.

Ерөнхий нөхцлүүд

1) Тус Дүрэм нь Олон улсын хууль болон бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах дадлагын нормын дагуу боловсруулагдсан болно.

2) Зөвхөн 18-с дээш насны бүрэн эрх бүхий хувь хүн л манай хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт бүртгүүлж, хөрөнгө оруулж болно.

3) Манай хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр эсвэл түншлэлийн хөтөлбөрийн оролцогч болох хүсэлтэй хүн бүрийн хувьд бүртгүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл болно.

4) Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт бүртгүүлснээр Та тус баримт бичигт дурдсан бүх Дүрэм болон Нөхцлүүдийг дагаж мөрдөхөө зөвшөөрөх юм.

 

Хариуцлагаас татгалзах нь

1) Энэхүү цахим хуудаснаа байгаа бүх материал болон мэдээллийг ил эсвэл тийнхүү ухагдах баталгаагүйгээр буюу тодорхой зорилготойгоор ашиглахад хэрэг болох баталгаа эсвэл ямар нэгэн (хэн нэгний) үүргийг зөрчилгүй, "яг байгаагаар нь" тусган ойлгох ёстой.

2) Цахим хуудасны агуулгыг хууль эрх зүйн, даатгалын, татварын эсвэл хөрөнгө оруулалтын ямар нэгэн зөвлөгөө, дуудлага эсвэл тийнхүү ухагдах тайлбар гэж үзэж болохгүй. Цахим хуудсанд байршуулсан аливаа мэдээллийг нь хамгийн бага хэмжээний зөвлөмж эсвэл бидний шууд зөвлөмж эсвэл гуравдагч этгээдийн зөвлөмж хэмээн ухан ойлгож болохгүй. Aquilon.trade (цаашид Компани гэх) нь манай цахим хуудсанд байгаа аливаа мэдээллийг ашигласны дүнд үүсэх дурын хохирол, алдагдал эсвэл бууралтын төлөө хариуцлага хүлээхгүй. 

3) Агуулга хэлбэрээр толилуулсан мэдээллийн өгөгдөл нь шийдвэрлэх үүрэгтэй, бүрэн гүйцэд, туйлын зөв эсвэл биднээр баталгаажууагдсан мөн болохыг компани нь батлахгүй. Дурын мөнгөн гүйлгээ хийхээсээ өмнө "Хариуцлагаас татгалзах нь"-тэй анхааралтай танилцана уу.

 

Хөрөнгө оруулалт хийх дүрэм

1) Хөрөнгө оруулалт/депозит тус бүр нь (Компаний хөрөнгө оруулалтын санал) нь Компани болон Түүний хэрэглэгч (цаашид Түнш гэх) хооронд байгуулагдсан хувийн тохиролцоо гэж тооцогддог.

2) Түнш нь бүх санхүүгийн гүйлгээг зөвхөн өөрийн санал бодлын дагуу, өөрийн эрсдэл дээр бие даан гүйцэтгэнэ гэдгээ зөвшөөрнө. Түнш нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээ болон хөрөнгө оруулалтын саналын төрөл, хэлбэрийг зөвхөн өөрөө, бие даан тодорхойлох болно.

3) Түншийн хөрөнгө оруулалтын бүх саналын хүүний хэмжээг Түнш хөрөнгө оруулалт/депозит үүсгэхдээ ямар хөрөнгө оруулалтын санал ашигласнаас хамааран тооцоолж, Түншийн данс руу шилжүүлнэ. 

4) Хүүний хэмжээ нь хөрөнгө оруулалтын дүн, мөн Компаний хөрөнгө оруулалтын сонгогдсон санал, түүний ажиллах хугацаа зэргээс хамаардаг.

5) Депозитын Стандарт хөрөнгө оруулалтын саналын багцын депозитын хугацаа нь Түнш хэдийн үүсгэсэн хөрөнгө оруулалт/депозитдоо нэмж мөнгө хийсэн тохиолдолд өөрчлөгдөж болно.

6) Хөрөнгө оруулалтын ажиллагааг гүйцэтгэхийн тулд Түнш нь дараах цахим төлбөрийн системийн аль нэгийг сонгож болно: Perfect Money, Payeer, Advanced Cash, мөн түүнчлэн Bitcoin, Ethereum, Litecoin зэрэг нь багтах үндсэн альткоин.

7) Компаний цахим хуудасны "Investment" хэсэг нь түүний бусад хэсэгтэй адилаар Компани болон Түнш хоорондын бүх харилцааг тус Дүрмийн дагуу ижил түвшинд зохицуулна. 

 

Түншлэл

1) Компаний дурын Түнш нь Стандарт Хамаарлын Хөтөлбөр (СХХ)-ийн давуу тал, мөн Лидерийн Хөтөлбөрөөр (ЛХ) дамжуулан өөрийн ажлын карьераа өсгөх нэмэлт боломж бололцоог ашиглах эрхтэй.

2) Спамын технологи ашиглахыг хатуу хориглоно. Мөн түүнчлэн, өөрийн хамаарлын холбоосыг тараахад ашиглахыг хориглоно. Спам ашигласан нь илэрч, технологийн дагуу батлагдсан тохиолдолд тэрхүү Түншийн бүртгэлийн хуудас нь урьдчилгаа анхааруулга, цаашдын тохиролцоогүйгээр устгагдах болно.

 

Үйлчилгээ үзүүлэх нь

1) Бид урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр цахим хуудсаар аливаа мэдээллийг харуулах ажиллагааг зогсоох эсвэл түр зогсоох эрхтэй. Энэ нь цахим хуудасны агууламжийг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх, устгах эсвэл засах шаардлагын улмаас байж болно. Үүнээс гадна, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх явцыг зогсоох нь давагдашгүй хүчин зүйлийн нөхцөл байдал болон дараах шалтгаантай байж болно:

  • системийн шуурхай шинэчлэл;

  • цахилгаан дамжуулах хүчний шугам салсан;

  • технологийн тоног төхөөрөмжийн гэмтэл;

  • техникийн эсвэл байгалийн гамшгийн хүчин зүйлийн нөлөөн доорх өөр бусад гэмтэл.

2) Компани нь ийм зогсолт эсвэл түр зогсолт, мөн Түншийн хувьд цахим хуудас руу нэвтрэх нь түр хугацаанд боломжгүй болсонтой холбогдуулан үүсэх саад эсвэл асуудлын төлөө ямар ч хариуцлага хүлээхгүй болно.

 

Мэдээллээр хангах нь

Түншийн өгсөн мэдээлэл нь Компани болон манай түнш бүрийн хоорондох бидний харилцааны зайлшгүй бөгөөд шаардлагатай хэсэг юм. 

1) Компани нь Түншийн өгсөн хувийн мэдээллийг хатуу чанга нууцлалтайд тооцдог. Тиймээс цахим шуудан болон цахим хэтэвчийн хаяг, мөн зарим нэг өгөгдөл нь ямар ч нөхцөлд ил болохгүй юм. 

2) Бид Түншийн мэдээлэл, хувийн өгөгдлийг хамгаалахад шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч, Түнштэй байгуулсан Компаний бүх тохиролцоо наймааг хүртэл хасахгүйгээр бүхний нууцлалыг чанд хадгалж байгаа, цаашид ч хадгалах болно гэдгээ баталж байна.

 

Ерөнхий заалт

1) Түнш энэхүү дүрмийг үл дагах, үл тоомсорлох эсвэл өөрийн бодлын дагуу агуулгыг ухаж ойлгох нь Компаний зүгээс шаардлагатай тодорхой арга хэмжээ, дотоод шалгалт, бүртгэлийн хуудсыг үндэслэлтэйгээр хаах зэрэг үйлдлийг эхлүүлэх үндэслэл болно.

2) Компани нь Түншийг урьдчилан анхааруулж болон/эсвэл түүнтэй харилцан тохиролцолгүйгээр энэ Дүрэмд дурын өөрчлөлтийг оруулах эрхтэй болно.

 

Анхааруулга..

Түнш Компаний цахим хуудсыг хэрэглэхээ үргэлжлүүлж байгаа тохиолдолд Компани тус үйлдлийг Түнш шинээр хүчин төгөлдөр болсон бүх өөрчлөлт, нэмэлттэй танилцаж, утга агуулгыг нь зөвшөөрч, бүрэн эхээр нь хүлээж авсан хэмээн ойлгох болно.

Нууцлалын бодлого

Бүртгүүлэх үйл явцыг дуусгаж, компаний хөтөлбөрт депозит нэмсний дараа компани түншүүдийнхээ өмнө хүлээсэн өөрийн үүргээ илүү сайн, бүрэн гүйцэд, хамтран ажиллах явцад тус үүргийг шаардагдах болон хүрэлцэхүйц хэмжээнд бүх талаар тусламж дэмжлэг үзүүлж, биелүүлэхийн тулд хувийн өгөгдөл агуулах тодорхой нэг мэдээллийг компаний эрх ашгийн дагуу дамжуулах гэрээг түнш сайн дураараа хүлээн зөвшөөрөх юм. Тус мэдээллийн дурын хэрэглээ нь зөвхөн Түншийн сайн сайхны төлөө, түүний ашиг сонирхлын дагуу явагдах болно гэдгийг Компаний зүгээс баталж байна.

Түншийн өгсөн хувийн мэдээллийг ашиглахтай холбоотой байж болох өөр бусад зорилго нь боломжгүй бөгөөд компаний зүгээс онолын хувьд ч авч үзэхгүй болно.

Компани нь одоо хүчинтэй үйлчилж буй хууль тогтоомжийн тэгш эрхтэй хамтрагч хоорондын эрхзүйн харилцааг шууд зохицуулж, тэдний бүрэн эрх, хувь хүний эрх, эрх чөлөө, үүргийг удирдан зохицуулдаг нормыг тогтоох хэсгийг дагаж мөрдөн, түншийн хувийн мэдээллийг ашиглаж, захиран зохицуулдаг болно. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах үед компани нь түншид түүний хувийн мэдээлэл, түүнчлэн хоёр талын хамтын ажиллагааны явцад компаний зүгээс шууд хүсэмжилж магадгүй бусад өгөгдөл нь хатуу нууцлалтай гүйлгээний шинж чанартай байх бөгөөд ямар ч нөхцөлд гуравдагч этгээдэд дамжуулагдахгүй болно гэдгийг баталж байна. 

Үүний хажуугаар, компаний зүгээс хувийн мэдээллийг үл задруулах, бүрэн бүтэн хадгалах баталгаа нь компаний хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт хийсэн эсвэл хийгээгүйгээс үл хамааран, компаний бүх түншид, ямар ч хасалтгүйгээр, хамаарах бөгөөд эргэлт буцалтгүй байдаг гэдгийг анхааралдаа авдаг болно. 

Нөгөө талаас, компани нь түнш тус бүрийнхээ тэгш хэмтэй, харилцан үнэнч байдалд тулгуурлах эрхтэй бөгөөд одоо хүчинтэй үйлчилж буй хууль тогтоомж, мөн цахим хуудаснаа заасан нормын хүрээнд компаний оюуны болон биет өмчийн эрхийг бүхэлд нь дагаж мөрдөхийг бүх түншүүддээ хичээнгүйлэн зөвлөж байна.

Компани хувь хүний мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн байдлыг хангах тухай олон нийтэд зарласан баталгаагаа эс биелүүлснийг нотолсон баримт гарч ирэх тохиолдолд түнш нь бүх гэрээ тохиролцоог хууль зүйн дагуу дурын аргаар анхны нөхцөлд буцаах, мөн түүнчлэн, дээр дурдсан компаний үйлдэл нь түншид материаллаг алдагдал эвсэл сэтгэлзүйн хувьд хохирол учруулсан тохиолдолд хууль ёсны дагуу нөхөн төлбөр шаардах зэрэг эрхтэй болно.