Компаний тохиролцоо тус бүр нь бүхий л бизнесийг амжилтанд хүргэхэд хийж буй шинэ алхам юм!

Байгуулж буй тохиролцоо тус бүрийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих, хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах гэсэн ерөнхий хүсэл тэмүүлэл нь компаний хамт олны үндсэн үүрэг даалгавар юм.

Логик болон математикийн дагуу бүтээгдсэн бизнесийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахад шалгарсан арга барил ба компаний бүх салбаруудын найдвартай байдал нь хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээрх манай хүч чадал, онцлог байдал юм.

Хадгаламжийн аюулгүй байдал
Хөрөнгө оруулалтын даатгал
Түргэн шуурхай үйлчилгээ
Өрсөлдөх чадвартай ашиг
Эрсдлийг хамгийн бага болгох нь
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжүүлэлт

Үзэл санаа ба дүрслэл

Хоёртын сонголт, фьючерс, үнэт цаастай холбоотой гүйлгээ, өрийн бичиг болон банкны хөрөнгө зэрэг санхүүгийн менежмент ба хөрөнгө оруулалтын бизнесийн амжилтыг бүрэн ашиглахад бизнесийн боломжуудыг өргөжүүлэх.

Хөрөнгө оруулалтын бүс нутгуудын хөгжил, санхүүгийн менежментийн олон төрлийн хөтөлбөрүүд нь технологи, хэрэглээний шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд шинэ шат дамжлагаар ихээхэн амжилтанд хүрсэн.


Албан тушаал бэхжүүлэх

Одоо бидэнтэй хамтарч хөрөнгө оруулалтын бизнес бол боломжийн үйлчилгээ юм.

Үүсэх, хөгжүүлэх явцад бид компанийн бизнесийн хэрэгцээг өргөжүүлж, криптоконометрийн криптокронтой аккредитивийн талаар урьдчилан таамагласан үйл ажиллагаа, энэ төрлийн бизнес эрхлэхэд асар их ашиг олох, ашигт ажиллагаа, бүрэн бие даасан байдлыг ойлгох, мөн бидний бизнесийн үндсэн төрлийг мартаж болохгүй.


Нөөц болон боломж бололцоог хамгийн үр дүнтэй байдлаар ашиглан зарцуулах нь их чухал бөгөөд стратегийн хувьд зайлшгүй биелүүлэх шаардлагатай, Aquilon.trade-н баг итгэл дүүрэн, амжилттай, аргазүйн хувьд шийдэж байгаа даалгавар юм. Манай компанид хөрөнгө оруулалт үүсгэснээр Та санхүүгийн менежмент, трейдингийн гэрээ байгуулах, криптовалютын тохиролцоо хийх ажлыг өндөр чадвартай мэргэжлийн хүмүүс гүйцэтгэж, Танд зөвхөн материаллаг ашиг, сэтгэл ханамж, манай багтай хамтран ажиллах явц дунд таатай мэдрэмж авчрангаа Таны мөнгө үргэлж аюулгүй байдалд байх болно гэдэгт итгэлтэй байж болно. Нууцлал, аюулгүй байдал, таамаглал, урьдчилан таамаглах чадвар, харилцан үйлдлийн дүнд үүсэх онцгой эерэг нөлөө зэрэг нь бидэнтэй хамтрах түншүүдийн хамтын ажиллагааны явцыг тодотгон тодорхойлох, хамгийн онцлог шинж чанар юм.

 • Баг бүрдүүлэлт

  Хөрөнгийн зах зээл дээр мэдэгдэхүйц эерэг үр дүн үзүүлж, баг нь манлайлан тэргүүлэх түвшинд хүрсэн. Энэ өдөр бид, цаашдын хөгжил, амжилттай өсөлт тэлэлтэд тэмүүлсэн нэгдсэн зорилго, зорилт бүхий арилжаа болон аналитик үйлчилгээ үзүүлэх трейдерийн багийг хувийн ажлын гэрээ байгуулах замаар нэг дээвэр доор нэгтгэн байгуулсан юм.

  11.2017
 • Бизнесээ бэхжүүлэх нь

  Bitcoin криптовалюттай биржийн арилжаа хийж гүйцэтгэх анхны гэрээг байгуулсан. Энэ нь манай компани криптовалютын худалдааны ертөнцөд хөл тавьж, өөртөө болон дэлхий даяар тархсан өөрийн бизнесийн түншүүдийнхээ төлөө криптовалютын арилжаа наймаа дээр ашигтай ажиллан, худалдааны консерватив бүрэлдэхүүнээс олох компаний нийт ашиг дээр криптовалютын хөрөнгөтэй хийх арилжаа наймаанаас олох ашгийг итгэлтэйгээр, үр дүнтэй нэмэгдүүлж эхэлсэн өдөр болсон юм.

  03.2018
 • Өнөөдрийн бизнес

  aquilon.trade нь улсын бүртгэлтэй. Одоо бид ашиг хуваах, идэвхтэй болон идэвхгүй орлого олох дэлхийн хамгийн шилдэг арга төрлийг санал болгон, бүх үйлчилгээг цогцлуулан хүргэх боломжтой юм.

  10.2018
 • Хөрөнгө оруулагчтай ажиллах ажлын эхлэл

  Ажлын өдрүүдийн 1-3.4% хүртэл ашиг бүхий хөрөнгө оруулагчийн хадгаламжтай ажиллах ажлын албан ёсны эхлэл

  12.2018
 • Гуравдугаар сар гэхэд компани нь Европид хөлөө олсон буюу Европын улс орнуудад төлөөлөгчийн газар нээх, мөн бага хурал зохион байгуулж, Европын хөрөнгө оруулагчдыг татах зэрэг арга хэмжээ явуулсан юм.

  03.2019
 • Компаний зорилт нь хүлээн авсан хөрөнгө оруулалт болон компаний хөрөнгө оруулагчдад төлөх ашгийн нийт эргэлтийг 1 000 000 000 $-д хүргэх байв.

  06.2019
 • Хувийн криптовалют үүсгэж, зах зээлд нэвтрүүлэх, мөн түүнийг хөгжүүлэх нь.

  10.2019

Үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгчийг дагагтун!

Өөрийн бизнесээ өргөтгөн төрөлжүүл
docs title example docs title example

Бидний зарчим ба ажил

Хөрөнгө оруулалтын үйл явцад оролцох тэгш боломж бололцоо болон ардчилсан байдал зэрэгт үндэслэн байгуулагдсан aquilon.trade-тай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь ямар ч гэнэтийн нөхцөл байдал болон сөрөг үр дагавраас хамгаалагдсан, манай идэвхтэй тусламж дэмжлэгтэйгээр компаний дурын хамтрагч түнш хийж болох бизнес алхам юм. Бизнесийн чиглэлийг идэвхтэйгээр өргөсгөн нэмэгдүүлэх, компаний хөрөнгө оруулалтын болон арилжааны үйл ажиллагааны эрсдэлийг хамгийн бага болгох үйл ажиллагаа нь бүх хөрөнгө оруулагчид шууд хамаардаг, үүний учир нь, манай хамтрагч түншүүд болон манай компаний гишүүн бүрт өгөх орлогын аюулгүй, тогтвортой байдал нь бидний хувьд маш чухал юм. Үүний хажуугаар, түнш тус бүр нь идэвхтэй болон идэвхгүй орлогын дөрвөн төрлөөс нэгийг нь өөрөө сонгож, даатгалын баталгаатай дурын чиглэлд манай компанитай аюулгүй хамтран ажиллаж, зөвхөн өөдрөг сэтгэгдэл, эерэг туршлагыг авах боломжтой юм.