Энэ хэсэгт, ялангуяа хөрөнгө оруулалт хийж эхэлж буй хөрөнгө оруулагчдад зориулсан, хамгийн шаардлагатай функц оршино. Та компаний Удирдлага болон түүний мэргэжилтнүүдтэй хэрхэн холбоо барих тухай аргыг үргэлж энэ хуудаснаас олж болох юм.

Хэрэв "Түгээмэл тавьдаг асуултууд" хэсгээс Өөрийн асуултын хариуг олж чадаагүй бол Та зүгээр л энэ тухай хүсэлт гаргаж, Танд асуултаа шийдэхэд тань мэргэшсэн мэргэжилтнүүд түргэн шуурхай туслах манай туслалцаа дэмжлэгийн алба руу илгээх хэрэгтэй.