အဆိုပါအိုင်ဒီယာနှင့်အကောင်အထည်ဖော်

ထိုကဲ့သို့သော binary options များ, အနာဂါတ်, အာမခံအရောင်းအ, ဥပဒေကြမ်းများနှင့်ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုအပြည့်အဝသုံးစွဲခြင်း၏အခြေခံပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများကိုချဲ့ထွင်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေသများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုအမျိုးမျိုးနည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သစ်ကိုလှည့်လည်နေတဲ့ဧရာမခုန်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သိပ္ပံလျှောက်ထားခဲ့သည်။


၏အနေအထားကိုအာူး

အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း - တတ်နိုင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မသာအထက်တန်းလွှာများအတွက်အခွင့်ထူး။

ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာကျနော်တို့ kriptovalyutnyh kriptovalyutnymi ပိုင်ဆိုင်မှု, ကြီးမားတဲ့အလားအလာသဘောပေါက်, အမြတ်အစွန်းနှင့်စီးပွားရေးဒီလိုမျိုး၏ပြီးပြည့်စုံသောလွတ်လပ်ရေးတို့နှင့်လည်းစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုအပေါ်ထင်ကြေးကဖြည့်စွက်, စီးပွားရေးလက်နက်တိုက်ကုမ္ပဏီတိုးချဲ့ပြီ, ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၏အဓိကအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုလည်းမမေ့မလြော့ပါ။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏အာမခံ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ
အမ်ားနည္းတူေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးအျမတ္
အႏၱရာယ္နည္းျခင္း
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္ရာ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား
 • အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း

  စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္ရရွိလာျခင္း။ အနာဂတ္တြင္ပိုမိုေအာင္ျမင္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တသမွတ္တည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၏ ကမကထျပဳမႈေအာက္တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ရလဒ္အရ ေနာက္ဆံုး၌ ထိုေန႔တြင္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

  11.2017
 • စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းလာျခင္း

  Cryptocurreny ျဖစ္သည့္ Bitcoin ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈုလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Cryptocurrency ေရာင္း၀ယ္သည့္ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ကို၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ကုမၸဏီ၏ ယခင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ပံုမွန္အက်ိဳးေက်းဇူးကိုသက္ေရာက္ေစရံုမွ်မက Crytptocurrency ကို ကုိယ္တိုင္အတြက္အျပင္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားရွိ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအတြက္ ေရာင္း၀ယ္ရာမွ ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းကာ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိလာခဲ့သည္။

  03.2018
 • ယေန႔ေခတ္စီးပြါးေရး

  Aquilon.trade သည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ကို ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ပံုမွန္၀င္ေငြႏွင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း၀င္ေငြရရွိေစသည့္ ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုးျဖန္႔ခ်ိေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

  10.2018
 • ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစ

  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြထည့္၀င္ျခင္းလုပ္ငန္း တရား၀င္စတင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္ဖြင့္ရက္မ်ားအတြက္ အက်ိဴးအျမတ္သည္ ၁% မွ ၃.၄% အထိျဖစ္သည္။

  12.2018
 • ဥေရာပ၌ ကုမၸဏီ၏ အင္အားေတာင့္တင္းမႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မတ္လတြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဥေရာပမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ညီလာခံမ်ားက်င္းပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္။

  03.2019
 • ရင္းႏွီးျမဳပ္္ႏွံမႈနည္းလမ္းအရ ကုမၸဏီတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ သို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။

  06.2019
 • ကိုယ္ပိုင္ Cryptocurrency မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ ၎၏ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

  10.2019

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဦးေဆာင္လမ္းျပသူေနာက္လိုက္နာပါ။

ကိုယ္ပိုင္စီးပါြးေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။
docs title example docs title example

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မူမ်ားႏွင့္ အ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က်ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းဆုိင္ရာ၊ Aquilon.trade ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူမ်ားကို ေရးဆြဲထားျခင္းသည္ အမွတ္မထင္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားျဖစ္ျပီး ၎တို႔သည္ ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းသူအတြက္မဆို တက္ၾကြေသာကူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္တင့္ေသာစီးပြါးေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အႏၱရာယ္နည္းပါးေစမႈသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ၀င္ေငြလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ခုိင္မာမႈအျပင္ ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိုင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေရးပါမႈတို႔ကို အလိုအေလ်ာက္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိုင္းသည္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းႏွင့္ ပံုမွန္၀င္ေငြကို ရရွိေစမည့္ အမ်ိဳးအစားသံုးခုအနက္တစ္ခုကို မိမိသေဘာအေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီက ေပးအပ္ထားသည့္ အာမခံအရ မည္သည့္လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္တြင္မဆို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ေကာင္းမြန္ေသာခံစားခ်က္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳကိုသာလွ်င္ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။