Chúng tôi luôn có một cái gì đó để nói với bạn. Cuộc sống của một tổ chức đầu tư chứa đầy các sự kiện khác nhau và chúng tôi có thể cho bạn biết về nó.

Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập phần này của trang web của chúng tôi để luôn theo kịp các sự kiện lớn trong đời sống thương mại và xã hội của công ty.

Tính minh bạch của hoạt động dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.