Phần này có chức năng cần thiết nhất, đặc biệt là cho các nhà đầu tư mới làm quen. Trên trang này, bạn luôn có thể tìm thấy các tùy chọn liên lạc với cả Quản lý Công ty và các chuyên gia chuyên ngành.

Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần "Câu hỏi thường gặp", thì bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu và gửi cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi, nơi các chuyên gia chuyên môn sẽ nhanh chóng giúp bạn giải quyết.